Bikini Lovers

Φεβρουάριος 2018 – Διαγωνισμός “Bikini Lovers”

“Είσαι το μόνο στέρεο πρόσωπο μέσα στο χάος του Θεού” : Κάπως έτσι εξυμνεί ο Καζαντζάκης τη γυναίκα της ζωής του.
Διαγωνισμός “Bikini Lovers” by SkinCenter : Κάπως έτσι επιβραβεύουμε την γεμάτη ζωντάνια και κινητροδότηση Γυναικεία παρουσία στη ζωή μας.

Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο (λινκ). Πέντε (5) τυχερές θα απολαύσουν την εμπειρία 2 συνεδριών Laser Αποτρίχωσης “Full Bikini” ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Καλή Επιτυχία.  Εσείς … στο Κέντρο του ενδιαφέροντός μας !

Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους & Προϋποθέσεις που ακολουθούν :

Η εταιρεία με την επωνυμία «Kord Group Beauty Care S.A.» που εδρεύει στην Λεωφόρο Κηφισίας 348, 152 33 νομού Αττικής, επί του Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 999079389 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  (εφεξής, η «Διοργανώτρια Εταιρεία») προκηρύσσει την κάτωθι προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό υπό την ονομασία «Bikini Lovers», που θα διενεργηθεί  στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.facebook.com/skincentergreece, (εφεξής, ο «Διαγωνισμός»).

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των κάτωθι Όρων Συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον δικτυακό τόπο www.laserapotrixosis.skincenter.gr.

 1. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προβλέπεται υποχρέωση αγοράς προϊόντος.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αποκλείονται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, καθώς και οι εργαζόμενοι τυχόν μητρικών, θυγατρικών ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, καθώς και πρόσωπα που σχετίζονται με καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη, παραγωγή και εκτέλεση του παρόντος Διαγωνισμού και β) οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων συγγενείας α’ και β’ βαθμού.
 1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 1η Φεβρουαρίου 2018, ώρα 18:00 έως και την 19η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 23:59:59 οπότε και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται αποκλειστικά εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για εκπρόθεσμες συμμετοχές, οι οποίες δεν θα παραληφθούν από την Διοργανώτρια Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο.
 2. Κάθε συμμετέχων-χρήστης μπορεί να λάβει μέρος μία φορά στον Διαγωνισμό, προκειμένου να μπει στην κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί από την Διοργανώτρια Εταιρεία.
 3. Για να συμμετάσχει κάποιος, θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση www.facebook.com/skincentergreece και :

           α) Να κάνει «Like»  στη σελίδα του Skin Center στο facebook   &

           β) Να αφήσει ένα σχόλιο στην ανάρτηση του Διαγωνισμού.

 

Πέντε (5) τυχερές θα κερδίσουν από δύο (2) συνεδρίες Laser Αποτρίχωσης «Full Bikini» ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Οι ως άνω υπηρεσίες θα προσφερθούν στις εγκαταστάσεις του SkinCenter (Λεωφ. Κηφισίας 348, 152 33, Χαλάνδρι – έναντι Νοσοκομείου «Υγεία»).

Πέραν των ως άνω πέντε (5) νικητών, θα αναδειχτούν μέσω κλήρωσης και πέντε (5) επιλαχόντες νικητές.

 1. Με το πέρας του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στις 20 Φεβρουαρίου 2018, στην έδρα της Διοργανώτριας Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών νικητριών, καθώς και των επιλαχόντων αυτών, με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών που θα εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής. Οι τυχερές νικήτριες του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα με μέριμνα της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα της δημοσίευσης. Η γενική ανακοίνωση θα γίνει με δημοσίευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.facebook.com/skincentergreece και με Προσωπικό Μήνυμα σε κάθε μία νικήτρια. Άν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την αναφερόμενη ημέρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με ανακοίνωσή της. Οι συμμετέχουσες–χρήστριες με την συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω.
 2. Αν εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, η νικήτρια δεν απαντήσει , η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι σε αυτή και προχωρά στην παράδοση του δώρου στην αμέσως επόμενη επιλαχούσα. Αν ούτε αυτή επιβεβαιώσει την αποδοχή, το δώρο θα κερδίσει η δεύτερη επιλαχούσα κ.ο.κ. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να βρεθεί καμία νικήτρια, τότε το δώρο ακυρώνεται και η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει πλέον υποχρέωση απόδοσής του.
 3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει οποτεδήποτε κατά την διακριτική της ευχέρεια τα ονόματα των νικητριών στη σελίδα του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα τόσο των νικητριών όσο και των συμμετεχόντων εν γένει στον Διαγωνισμό και να δημοσιεύει τα ονόματα, φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις αυτών στους Διαδικτυακούς Τόπους του Ομίλου μας, σε οποιοδήποτε έντυπό της, στα Social Media του Ομίλου, σε οποιοδήποτε Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας καθώς και να προβεί σε διαφημιστική-προωθητική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου κλπ. Οι συμμετέχουσες – χρήστριες με την συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για πνευματικά δικαιώματα κ.λπ. Άρνηση της νικήτριας να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, προβολή ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά της σε καταχωρίσεις, δίνει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου. Συνεπώς, οι συμμετέχουσες -χρήστριες με την συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα και στα ανωτέρω.
 4. Τα δώρα του παρόντος Διαγωνισμού θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα ανακοίνωσης των νικητών και σε χρονικό σημείο (ημέρα και ώρα) όπου θα υπάρχει η σχετική διαθεσιμότητα. Αυτή θα καθοριστεί από την Διοργανώτρια Εταιρεία κατά την διάρκεια της επικοινωνίας με τις τυχερές νικήτριες.
 5. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν δύναται να εξαργυρωθούν σε χρήμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε τιμή, ούτε να ανταλλαγούν ή να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.
 6. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχουσών-χρηστριών ούτε έναντι των νικητριών. Οι συμμετέχουσες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Εταιρείας.
 7. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενη.
 8. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια τεχνικής παρέμβασης- κακόβουλης ενέργειας.
 9. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 10. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
  ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙ - ΖΟΥΜΕ με Ιδιαίτερα Μέτρα Προφύλαξης και Προστασίας Ενημερωθείτε ΕΔΩ     ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙ - ΖΟΥΜΕ με Ιδιαίτερα Μέτρα Προφύλαξης και Προστασίας Ενημερωθείτε ΕΔΩ     ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙ - ΖΟΥΜΕ με Ιδιαίτερα Μέτρα Προφύλαξης και Προστασίας Ενημερωθείτε ΕΔΩ     ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙ - ΖΟΥΜΕ με Ιδιαίτερα Μέτρα Προφύλαξης και Προστασίας Ενημερωθείτε ΕΔΩ     ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙ - ΖΟΥΜΕ με Ιδιαίτερα Μέτρα Προφύλαξης και Προστασίας Ενημερωθείτε ΕΔΩ     ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙ - ΖΟΥΜΕ με Ιδιαίτερα Μέτρα Προφύλαξης και Προστασίας Ενημερωθείτε ΕΔΩ   
Send this to a friend
Ένα θέμα που θα σε ενδιαφέρει: Bikini Lovers
Σύνδεσμος: https://laserapotrixosis.skincenter.gr/diagonismos-bikini-lovers/