Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου της Bergmann Kord

Ο επισκέπτης στο δικτυακό μας τόπο παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, καθώς η πλοήγηση στο δικτυακό τόπο της Kord Group Beauty Care SA συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή των όρων χρήσης. Η Kord Group Beauty Care SA διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης και δημοσιοποίησής τους μέσω του site. Για το λόγο αυτό προτείνει τη σχετική ενημέρωση των επισκεπτών κάθε φορά που εισέρχονται στο site.

 

Υποχρεώσεις & Ευθύνες Επισκέπτη | Χρήστη

Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού μας τόπου οφείλουν να απέχουν από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση των περιεχομένων του δικτυακού μας τόπου και να κάνουν ορθή και θεμιτή χρήση των υπηρεσιών του.

Η Kord Group Beauty Care SA δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, άμεση, τυχαία ή ηθελημένη ενέργεια παραποίησης των στοιχείων του site. Η ευθύνη για τη χρήση του site ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη.

Οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στο περιεχόμενο, τα συστήματα, τα επιμέρους στοιχεία και το δικτυακό τόπο γενικότερα, δίδει το δικαίωμα στη Kord Group Beauty Care SA να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες προάσπισης των συμφερόντων της.

 

Κυριότητα Περιεχομένου | COPYRIGHT

Όλο το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου(αναφέρουμε ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, video, ήχοι, λογότυπα, επωνυμίες), ανήκουν στη Kord Group Beauty Care SA σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται επομένως, δίχως τη συναίνεση της Kord Group Beauty Care SA, οποιαδήποτε εκμετάλλευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, έκδοση, τροποποίηση των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται ενέργειες για προσωπικούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς (εκτύπωση, αντιγραφή, αποθήκευση σε PC ή διακίνηση υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης).

Online διάγνωση και λοιπή πληροφόρηση μέσω διαδικτύου MEDICAL DISCLAIMER

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο site μας καθώς και η online διάγνωση και γενικότερα όλη η πληροφοριακή επικοινωνία μέσω e-mail, δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο την προσωπική εξέταση και ενημέρωση από το γιατρό, δεν θεωρείται επομένως ιατρική συμβουλή.

Η πληροφόρηση που παρέχουμε μέσω διαδικτύου είναι καθαρά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Η BERGMANN KORD έχει καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου να χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη σαφήνεια, εγκυρότητα, ορθότητα και αξιοπιστία. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανόμενης και της αμελείας, δεν προκύπτει ευθύνη της BERGMANN KORD για τις περαιτέρω ενέργειες και επιλογές των χρηστών και καλούνται να ενεργήσουν βάσει της προσωπικής τους βούλησης.

Online διάγνωση και
λοιπή 
πληροφόρηση
μέσω διαδικτύου 
|
MEDICAL DISCLAIMER

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο site μας καθώς και η online διάγνωση και γενικότερα όλη η πληροφοριακή επικοινωνία μέσω e-mail, δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο την προσωπική εξέταση και ενημέρωση από το γιατρό, δεν θεωρείται επομένως ιατρική συμβουλή.

Η πληροφόρηση που παρέχουμε μέσω διαδικτύου είναι καθαρά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Η Kord Group Beauty Care SA έχει καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου να χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη σαφήνεια, εγκυρότητα, ορθότητα και αξιοπιστία. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανόμενης και της αμελείας, δεν προκύπτει ευθύνη της Kord Group Beauty Care SA για τις περαιτέρω ενέργειες και επιλογές των χρηστών και καλούνται να ενεργήσουν βάσει της προσωπικής τους βούλησης.

Σύνδεσμοι με άλλα sites | LINKS

Στις ιστοσελίδες μας περιέχονται σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους, που θεωρούμε ότι μπορούν να προσφέρουν πληροφόρηση σχετική με το επικείμενο κάθε φορά θέμα. Η Kord Group Beauty Care SA δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους, το περιεχόμενό τους και προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά της επίσκεψη των χρηστών σε αυτά.

Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης που εφαρμόζουν και συνιστούμε τη σχετική ενημέρωση των χρηστών κάθε φορά που πραγματοποιούν σύνδεση.

 

Άρνηση αποδοχής| DISCLAIMER OF ENDORSEMENT

Η αναφορά σε αυτούς τους συνδέσμους πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών και δεν συνεπάγεται απαραίτητα την αποδοχή, τη διαφήμιση, τη συνεργασία ή την έμμεση πρόταση αυτών στους περιηγητές του site.

 

Αποζημίωση

Σε περίπτωση άσκησης κατά του δικτυακού μας τόπου οποιασδήποτε αγωγής ή αξίωσης απορρέουσας από παραβάσεις του χρήστη, ο χρήστης οφείλει να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και να αποζημιώσει το δικτυακό μας τόπο σε περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Toggle side notice

ΣΑΣ
ΦΡΟΝΤΙ – ΖΟΥΜΕ

με
Ιδιαίτερα Μέτρα

Προφύλαξης και Προστασίας

 

Ενημερωθείτε ΕΔΩ

  «Επανεκκίνηση» Ομορφιάς! Ειδικές ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για Βελούδινη Επιδερμίδα. Επικοινωνήστε για Υπεύθυνη Ενημέρωση  ΕΔΩ      «Επανεκκίνηση» Ομορφιάς! Ειδικές ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για Βελούδινη Επιδερμίδα. Επικοινωνήστε για Υπεύθυνη Ενημέρωση  ΕΔΩ      «Επανεκκίνηση» Ομορφιάς! Ειδικές ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για Βελούδινη Επιδερμίδα. Επικοινωνήστε για Υπεύθυνη Ενημέρωση  ΕΔΩ      «Επανεκκίνηση» Ομορφιάς! Ειδικές ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για Βελούδινη Επιδερμίδα. Επικοινωνήστε για Υπεύθυνη Ενημέρωση  ΕΔΩ      «Επανεκκίνηση» Ομορφιάς! Ειδικές ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για Βελούδινη Επιδερμίδα. Επικοινωνήστε για Υπεύθυνη Ενημέρωση  ΕΔΩ   
Send this to a friend
Ένα θέμα που θα σε ενδιαφέρει: Όροι χρήσης
Σύνδεσμος: https://laserapotrixosis.skincenter.gr/oroi-chrisis/